Folkets Hus,

Lillestrøm

21. og 22. mai 2024

Informasjon

Hensikten med Felleskonferansen for Yrkesfag er å høre hva fagmiljøer, det politiske miljø, opplæringsmiljøer, organisasjoner, utdanningstilbud og andre mener om yresfag - nåtid og fremtid.

Målgruppen for konferansen er HR-ledere, lærlingansvarlig, opplæringskontorer, organisasjoner, laug og foreninger, rådgivere i ungdomskole og videregående skole, avdelingsledere i videregående skole, skoleledere, utdanningspolitikere, utdanningsbyråkrater, mm.

Program Tirsdag 21.05.


08.30: Flerkulturell/ mangfold/ likestilling i læringstid

Claudia Klostergaard, Rådgiver,

Senter for likestilling Universitetet i Agder


09.00: Hva gjør karriesentraene i fylkene for å framsnakke yrkesfag? Veiledningssenteret på Romerike


10.15: NAV sin rolle i overgangen fra skole til læreplass

Ann Berge, NAV.


10.00: Pause


10.15: NAV sin rolle i overgangen fra skole til læreplass

Ann Berge, NAV.


10.45 Fagskolenes muligheter

Anne Kristine Eggen Lervik,

Leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon, Fagskolene Oslo


11.15: Dropp-ut.

Andreas Karth Roald, Avdelingsleder Spir Oslo


11.45: Lunsj


12.45: Ungt Entreprenørskap i yrkesfag

Trine I. Haugaard, nasjonal fagansvarlig videregående, og Torild Mohn, nasjonal leder pedagogiske program, Ungt Entreprenørskap Norge


13.15: Hvordan få foreldrene engasjert i elevenes yrkesvalg?

Asbjørn Tolo, Seniorrådgiver FUG


13.45: Kvinnenettverk - trenger vi det?

Kari Bernardini, Rådgiver for valgt ledelse, Norsk Arbeidsmandsforbund


14.15: Pause


14.30: Status for prøvenemder.

Gøril Saltermark, Seniorrådgiver

Fagprøver og dokumentasjon, Seksjon Fag- og yrkesopplæring, Rådsområde Kompetanse Viken Fylkeskommune


15.00: Elevers holdning til yrkesfag.

Petter Andreas Lona / Leder, Eleveorganisasjonen


15.30: Slutt første dag

Program Onsdag 22.05.


08.30: Hvordan være god lærlinginstruktør

Fagskolene på Østlandet


09.00: Jobbute.no - Et samarbeid for fremtiden.

Arne-Olav Klevsgård, Avdelingsleder Anleggsgartneravdelingen

Gjennestad Drift


09.30: HR sin rolle i å rekruttere lærlinger og beholde fagfolk

Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig HR-norge


10.00: Pause


10.15: Overvåking

Maren Wessel - Aas, Datatilsynet


10.45: Læreplass i utlandet

Lindsay Kupferstein, Rådgiver, Seksjon kompetanse og skoleutvikling, Viken Fylkeskommune


11.15: A-krim

Gro Smogeli, A-krimsenterleder, A-krimsenteret I Oslo


11.45: Lunsj


12.45: Hvordan fungerer YFF?

Morten Solheim, Seksjonsleder  Seksjon for utdanning og forskning, Utdanninsforbundet


13.15: Status for lærlingeklauselen

Frederik Klaveness, Seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet og

Jens Rydland, Rådgiver Kunnskapsdepartementet


13.45: Menn i Helse

Foredragsholder kommer


14.15: Pause


14.30: Det grønne skifte

Johannes Daae, Grønt Punkt


15.00: Hva gjøres for å få flere lærebedifter

Foredragsholder kommer


15.30 Slutt


Vi tar forbehold om endringer


+1 (888) 1234 567

user@domain.com