Oslo

Kongressenter,

Folkets Hus

9. November 2021

Program

08.30:  Velkommen.

Innleder er under avklaring


08.40:  Hva gjør rådgiverne for å

øke sin kompetanse om yrkesfag?     

Liv Hofgaard, Leder Rådgiverforum

Norge


09.00:  Digitalisering i og av yrkesfag, Bygg                        

Sigbjørn Nilsen, Faglærer Vestby vgs


09.15:  Digitalisering i og av yrkesfag, Omsorg             

Fredrik Gulowsen, CEO Nyby


09.30:  Digitalisering i og av yrkesfag, Transport  og logistikk     

Tom Wilhelm Midthun, Rekruttering og

opplæringsansvarlig ASKO


09.45:  Nye læreplaner     

Unni Teien, Seniorrådgiver UDIR

Avdeling for videregående- og       

voksenopplæring


10.10:   Pause     

10.25:  Inkluderende møteplass for alle i bygg- og anleggsbransjen     

Therese Uggerud, Styremedlem,

Diversitas


10.45:  Skatt og arbeidsliv  for ungdom.    

Spleiselaget, Skatteetaten


11.10:  Hvordan fungerer samarbeid mellom skole - bedrift?                   

Trond Nilsen, Leder Oslo

Skolelederforbund


11.30:   Lunsj     


12.30: Hvor står tradisjonshåndverk?

Nina Farnes-Hansen, Daglig Leder Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter

     

12.50:  Opplæringskontorenes status

Alf-Ole Reinholdtsen , Nestleder  Opplæringskontorenes Landsforening


13.10:  Elevers holdning til yrkesfag.

Elevorganisasjonen.


13.30:  Pause     

+1 (888) 1234 567

user@domain.com